Почув промовця я якось…

Почув промовця я якось
І диву дивувався
У знаних багатьох словах
Десь наголос подівся…

Змістився він кудись убік,
Десь вліво, а десь вправо
Змінив слова, що їх повік
Вкраїнство шанувало

Уже нас жАлить не кропИва,
ЖалИть уже нас кропивА
Про кропивУ давно зі сцени
Артист відомий нам співа

Вже не дровАми палим в печі,
А дрОва в ній горять давно
Вже не живЕмо ми на світі,
Ми вже на світі живемО

Колись ми всі були чепУрні
Сьогодні ж чЕпурні всі ми
Колись дірки були наскрІзні
Тепер вже нАскрзні вони…

Слова в мені перекрутились,
Я з ними толку не дійду
Десь нАголОси загубились,
Чи я колись ще їх знайду???...

Почув промовця я якось
І дуже зажурився
Вже Мову маємо нову,
А я в старій лишився…

                            16.07.2021